Venerdi 23 maggio Concerto Hc-Grind Street L@Boje

 

 

bad trip

 

 

 

 

Venerdi 23 maggio 2014

Concerto con inizio ore 22.00 con

FEED ME MORE (Hc Grind da Milano)

MORDAX (ultra HC da……..)

AFTER DEMISE (Grind Core da ……….)

TERROR FIRMER (Tutti i generi da…………)

Ve li consigliamo, perchè spaccano il Culooooooooooo!!!!

Spazio Sociale LaBoje

Strada Chiesanuova 10

Mantova